چهارشنبه ٢١ آذر ١٣٩٧ - 
1 2
 
صفحه اصلي >  پردیس خودگردان دانشكده > اطلاعیه > برنامه کلاسی دامپزشکی 
 
 

دامپزشکی               بسمه تعالي

نيمســـــال : اول                                                  سال تحصيلي :     96-95                                    ظرفیت : 60 نفر

برنامه هفته

9-8

10-9

11-10

12-11

13-12

14-13

15-14

16-15

17-16

شنبه

زبان2

15/8-15/7

 

 

 

 

 

 

 

 

ارتو1 نظری

15/8-15/7

ارتو3 نظری

15/8-15/7

جامعه نگر نظری

15/8-15/7

يك شنبه

 

ترمیمی1 نظری

15/8-15/7

تجهیزات دندانپزشکی

30/11-30/8

 

 

 

 

 

اندو2 نظری

15/8-15/7

اطفال3 نظری

15/8-15/7

دوشنبه

تشخیصی2

15/8-15/7

 

 

 

 

 

 

 

 

درمان بیماریهای با بی دندان

15/8-15/7

مواد دندانی2

15/8-15/7

سه شنبه

رادیو2 نظری

15/8-15/7)سالن پورمهدی)

اخلاق پزشکی(سالن پورمهدی)

30/11-30/8

 

 

 

 

 

زبان3

15/8-15/7(سالن حاتمی)

اندو3 نظری(سالن حاتمی)

30/9-30/8

نظام پزشکی

15/8-15/7

چهارشنبه

تشخیصی2(سالن پورمهدی)

15/8-15/7

 

 

 

 

 

 

 

 

ENT

15/8-15/7(سالن حاتمی)

                     
 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
------------------------------------------
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
------------------------------------------
پایگاه اطلاع رسانی دولت
------------------------------------------
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
------------------------------------------
پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران اوین بلوار دانشجو -دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی


تلفن : 5-22175350 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.